Cena Andreja Kmeťa pre kolegu J. Moravčíka

Dňa 17. júna 2019 sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Jednou zo šiestich ocenených osobností bol i Mgr. Jozef MORAVČÍK, ktorému bola udelená cena za celoživotný prínos k ochrane a uchovaniu archeologického kultúrneho dedičstva dedičstva.

Cena Andreja Kmeťa je čestné uznanie za aktívnu odbornú činnosť, ktorou sa fyzické osoby významnou mierou podieľajú a prispievajú k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

Cena sa udeľuje najmä za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galerijníctva, etnografie a folkloristiky, celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galerijníctve alebo v oblasti etnografie a folkloristiky a aktivitu prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1798