Videos

Slovakia:

Projekt EU 2000 – Hranice Rímskeho Impéria (Frontiers of the Roman Empire) – časť 5. – Rímsky Limes na Slovensku (po slovensky). Produkcia: © Boundary Productions e. K.

Medailón o popredných slovenských archeológoch Jurajovi Pavúkovi a Viere Nemějcovej-Pavúkovej. Je v ňom priblížený archeologický výskum sídliska z mladšej doby kamennej vo Svodíne (po slovensky).

 

Other countries or topics: