SAS Membership Fees

SAS Membership Fees for the year

Name/Organization Fee
*Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota fee_yes yes
*Liptovské múzeum v Ružomberku fee_no no
*Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch fee_yes yes
*Novohradské múzeum a galéria v Lučenci fee_yes yes
*Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava-Oravský hrad fee_no no
*Slovenské banské múzeum fee_no no
*Tribečské múzeum v Topoľčanoch fee_yes yes
*Vlastivedné múzeum v Hlohovci fee_yes yes
*Východoslovenské múzeum fee_yes yes
*Záhorské múzeum v Skalici fee_yes yes
Amrein Rudolf, Mgr. fee_yes yes
Ander Ivan fee_yes yes
Andreanská Dominika, Mgr. fee_yes yes
Bača Martin, Mgr. PhD. fee_no no
Bača Robert, PhDr. fee_yes yes
Bajanová Anna, Mgr. fee_yes yes
Barta Peter, Mgr. PhD. fee_yes yes
Bartík Juraj, PhDr. PhD. fee_yes yes
Bátora Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Bazovský Igor, Mgr. PhD. fee_yes yes
Beljak Ján, PhDr. PhD. fee_yes yes
Benediková Lucia, Mgr. PhD. fee_yes yes
Bernát Michal, Mgr. PhD. fee_yes yes
Bialeková Darina, PhDr. CSc. fee_yes yes
Bielich Mário, Mgr. PhD. fee_yes yes
Bielichová Zora, Mgr. fee_no no
Bisták Peter, Mgr. fee_yes yes
Bistáková Alena, PhDr. PhD. fee_yes yes
Bobek Pavol, Mgr. fee_yes yes
Borzová Zuzana, Mgr. PhD. doc. fee_no no
Both Marek, Mgr. fee_no no
Botoš Alexander, PhDr. fee_yes yes
Březinová Gertrúda, PhDr. CSc. doc. fee_yes yes
Broošová Katarína fee_yes yes
Bujna Jozef, prof. CSc. fee_yes yes
Cvengrošová Ľudmila, akadem. sochárka fee_yes yes
Čambal Radoslav, Mgr. PhD. fee_no no
Čaplovič Dušan, doc. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Čaprdová Eva fee_yes yes
Čelko Andrej fee_no no
Červeň Peter fee_no no
Daňová Klaudia, PhDr. PhD. fee_yes yes
Daňová Mikovínyová Miroslava, Mgr. PhD. fee_yes yes
Debnár Peter, Mgr. fee_yes yes
Dianiška Ivan, PhDr. fee_no no
Domonkošová-Tibenská Kristína, Mgr. fee_no no
Drahošová Viera, PhDr. fee_yes yes
Drančák Igor fee_no no
Ďurianová Andrea, Mgr. PhD. fee_no no
Ďurišová Marcela, Mgr. fee_no no
Egyházy-Jurovská Beata, PhDr. fee_yes yes
Elias František, Ing. CSc. fee_yes yes
Elschek Kristian, PhDr. CSc. fee_yes yes
Engel František fee_yes yes
Faktor (Vlaszatá) Katarína, Mgr. fee_no no
Farkaš Ľubomír, Ing. arch. CSc. fee_yes yes
Farkaš Zdeněk, PhDr. PhD. fee_no no
Fecko Peter, Mgr. fee_yes yes
Fottová Eva, PhDr. PhD. fee_no no
Furman Martin, Mgr. PhD. fee_yes yes
Furmánek Václav, Dr. h. c. Prof. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Füryová Klára, PhDr. fee_yes yes
Fusek Gabriel, PhDr. CSc. fee_yes yes
Gabulová Monika, PhDr. PhD. fee_no no
Gajarská Katarína, Mgr. fee_no no
Gere Marek, Mgr. fee_no no
Gergeľ Ľudovít fee_no no
Glaser-Opitzová Renáta, Mgr. fee_yes yes
Godiš Jakub, Mgr. PhD. fee_no no
Gogová Stanislava, Mgr. PhD. doc. fee_no no
Gromová Edita, PhDr. CSc. prof. fee_no no
Guller Dušan, MUDr. fee_yes yes
Habánová Magdaléna, Mgr. fee_no no
Harmadyová Katarína, Mgr. fee_yes yes
Harmanský Miroslav fee_yes yes
Hlavicová Jana, Ing. arch. fee_yes yes
Hnila Pavol, Dr. fee_yes yes
Holán Peter, Ing. fee_yes yes
Holeščák Michal, Mgr. PhD. fee_no no
Horňák Stanislav fee_no no
Horváthová Eva, PhDr. PhD. fee_yes yes
Hránek Pavol fee_yes yes
Hreha Rastislav, Mgr. PhD. fee_no no
Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil. fee_yes yes
Hromadová Bibiána, prom. hist., CSc. fee_yes yes
Hudák Matúš, Mgr. fee_yes yes
Hudáková Mária, Mgr. fee_yes yes
Hudec Jozef, Mgr. PhD. fee_yes yes
Hukeľová Zuzana, MSc, PhD. fee_yes yes
Hulínek Drahoslav, Mgr. PhD. fee_no no
Hurajtová Natália, Mgr. fee_yes yes
Husár Martin, Mgr. PhD. doc. fee_yes yes
Chovanec Ján, PhDr. PhD. fee_yes yes
Chrastina Peter, prof. RNDr. PhD. fee_no no
Chropovská Emília fee_yes yes
Illáš Martin, Mgr. fee_yes yes
Jakab Július, RNDr. CSc. fee_yes yes
Jakubčinová Miriam, Mgr. PhD. fee_yes yes
Janec Rudolf fee_yes yes
Jaššo Filip, Mgr. PhD. fee_yes yes
Jaššová Jana fee_no no
Jurík Mirón, Bc. fee_no no
Kaczarová Iveta, Mgr. fee_yes yes
Kalapáčová Anna, Mgr. fee_no no
Kaminská Ľubomíra, PhDr. DrSc. doc. fee_yes yes
Kapcár Andrej, Ing. Mgr. et Mgr. fee_no no
Karabinoš Anton, PhDr. fee_yes yes
Karlovský Vladimír, Mgr. fee_no no
Kissová Miroslava, Mgr. PhD. fee_yes yes
Kmeťová Petra, Mgr. PhD. fee_yes yes
Knoll Marian, Mgr. fee_no no
Kolníková Eva, PhDr. DrSc. fee_yes yes
Konečná Katarína fee_no no
König Tomáš, Mgr. PhD. fee_no no
Kopták Tomáš, Mgr. PhD. fee_yes yes
Korený Rastislav, Mgr. fee_no no
Korim Juraj, Mgr. fee_yes yes
Kormoši Gabriel fee_yes yes
Kormoši Ján fee_yes yes
Kotorová-Jenčová Mária, PhDr. PhD. fee_yes yes
Kováčik Lukáš, Mgr. fee_yes yes
Kováčová Alžbeta fee_yes yes
Kozubová Anita, Mgr. PhD. fee_yes yes
Kravčík Alexander fee_yes yes
Krošláková Mária, Mgr. PhD. fee_yes yes
Krupa Vladimír, PhDr. fee_no no
Kučerová Marta, Mgr. fee_yes yes
Kucharík Juraj, Mgr. Bc. fee_yes yes
Kujovský Rudolf, PhDr. CSc. fee_yes yes
Kvetánová Ivana, Mgr. PhD. fee_no no
Kvietok Martin, Mgr. PhD. fee_no no
Labuda Jozef, PhDr. CSc. fee_yes yes
Lamiová-Schmiedlová Mária, PhDr. DrSc. fee_yes yes
Liubun Roman, Bc. fee_no no
Lörencz Oliver fee_no no
Mácelová Marta, doc. PhDr. PhD. fee_yes yes
Magdolen Dušan, Mgr. PhD. fee_no no
Majchrák Štefan, Ing. fee_no no
Makarová Erika, Mgr. PhD. fee_yes yes
Makovická Zuzana, Mgr. fee_yes yes
Malček Róbert, Mgr. PhD. fee_yes yes
Meliš Štefan fee_yes yes
Mellnerová Šuteková Jana, Mgr. PhD. fee_yes yes
Melo Matúš Mgr. fee_no no
Mihályiová Jana, Ing. fee_yes yes
Michalík Tomáš, JUDr., Mgr. fee_yes yes
Minarovičová Elena, PhDr. fee_yes yes
Minaroviech Jana, Ing. arch. PhD. fee_yes yes
Miroššayová Elena, PhDr. CSc. fee_yes yes
Mongiello Andrej, Mgr. et Mgr. PhD. fee_no no
Moravčík Jozef, prom. hist. fee_yes yes
Mordel Štefan, doc. ThDr. PhD. fee_yes yes
Mosný Peter, Mgr. fee_no no
Múdry Martin, Ing. fee_no no
Murín Igor, Mgr. PhD. fee_yes yes
Musilová Margaréta, PhDr. fee_yes yes
Myslivcová-Lehocká Zora, Mgr. fee_yes yes
Nečas Adrián, MUDr. fee_no no
Neumann Martin, Mgr. et Mgr. PhD. fee_yes yes
Nevizánsky Gabriel, PhDr. CSc. fee_yes yes
Nezvalová Lucia, Mgr. PhD. fee_yes yes
Nováčiková (Droppová) Silvia, Mgr. fee_no no
Nováková Lucia, Mgr. PhD. fee_yes yes
Novosedlík Peter, Mgr. fee_no no
Novotná Mária, prof. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Oporosková (Repková) Stanislava, Mgr. fee_yes yes
Oravkinová Dominika, Mgr. PhD. fee_yes yes
Ožďáni Ondrej, PhDr. CSc. fee_yes yes
Pastirčák Gerhard, Mgr. fee_no no
Pastorek Ivan fee_yes yes
Pavúk Juraj, doc. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Pavúk Peter, PhDr. PhD. doc. fee_no no
Pechová (Demková) Lenka, Mgr. fee_no no
Pieta Karol, PhDr. DrSc. fee_yes yes
Plachá Veronika, PhDr. fee_yes yes
Poláková Zuzana, Mgr. PhD. fee_yes yes
Poliak Ernest fee_yes yes
Radeva Vania fee_no no
Rajtár Ján, PhDr. CSc. fee_yes yes
Ramsl Ch. Peter, Mag. Dr. Priv. Doz. fee_yes yes
Ratimorská Priska, PhDr. fee_yes yes
Rejholcová Mária, PhDr. fee_yes yes
Resutík Branislav, Mgr. fee_yes yes
Robak Zbigniew, Mgr. PhD. fee_yes yes
Rodáková Ingrid, Mgr. fee_no no
Ruttkay Alexander, prof. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Ruttkay Matej, doc. PhDr. CSc. fee_yes yes
Ruttkayová Jaroslava, PhDr. fee_yes yes
Samuel Marián, Mgr. RNDr. fee_no no
Schmidtová Jaroslava, PhDr. fee_no no
Slaná Andrea, Mgr. PhD. fee_no no
Slivka Michal, doc. PhDr. CSc. fee_yes yes
Slovák Juraj fee_no no
Smetanová Petra, Mgr. fee_no no
Somr Jaroslav fee_no no
Soročinová Lenka, Mgr. fee_yes yes
Soták Gustáv fee_no no
Staššíková-Štukovská Danica, PhDr. fee_yes yes
Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr. CSc. fee_yes yes
Steiner Pavol, Mgr. PhD. fee_no no
Strakošová Ivana, PhDr. fee_yes yes
Strapko Pavol fee_yes yes
Struhár Víťazoslav, PhDr. fee_no no
Studeníková Etela, PhDr. CSc. fee_yes yes
Sýkorová-Prešinská Eva fee_no no
Šefčáková Alena, RNDr. PhD. fee_no no
Šidlová Tatjana fee_yes yes
Šimková Zuzana, Mgr. fee_yes yes
Šimončičová Koóšová Petra, Mgr. PhD. fee_no no
Šimunková Katarína, Mgr. PhD. fee_yes yes
Šteger Anton fee_no no
Štolcová Tereza, Mgr. PhD. fee_yes yes
Štrbík Ján fee_yes yes
Šulcová Jana, PhDr. fee_yes yes
Šutara Štefan fee_yes yes
Thurzo Milan, doc. RNDr. CSc. fee_yes yes
Tóth Július fee_yes yes
Tóthová Štefánia, prom. hist. fee_yes yes
Turčan Vladimír, PhDr. fee_yes yes
Uličný Marián, Mgr. PhD. fee_no no
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc. fee_no no
Vavák Július, PhDr. PhD. fee_yes yes
Vávra Roman, Mgr. fee_no no
Veliačik Ladislav, PhDr. DrSc. fee_yes yes
Verešová Veronika, Dr. Phil. fee_no no
Vladár Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_yes yes
Vlkolinská Ivona, PhDr. CSc. fee_no no
Vondráková Mária, prof. RNDr. CSc. fee_yes yes
Vozák Zoltán fee_no no
Vrtel Andrej, Mgr. PhD. fee_no no
Wiedermann Egon, prof. PhDr. CSc. fee_no no
Zachar Tomáš, Mgr. fee_yes yes
Zubko Peter, Prof. PhDr. PhD. fee_yes yes
Zvontsov Dmytro fee_yes yes
Žák-Matyasowszky František, Mgr. PhDr. PhD. fee_no no
Žebrák Pavel, PhDr. fee_no no
Žitňan Andrej, Mgr. fee_no no